Architektura wnętrz

  • wnętrza indywidualne domów, apartamentów i mieszkań
  • wnętrza komercyjne, biurowe i użyteczności publicznej

Proces projektowania przestrzeni, a tym samym całego projektu jest całkowicie uzależniony od tego jak dobrze przekształcimy wizję naszego Klienta i jak dobrze wbudujemy ją w rzeczywistość. Tworzenie projektu jest długotrwałe i wymaga dokonania wielu wyborów. Uzyskanie wszystkich satysfakcjonujących rozwiązań i oczekiwań wymaga obustronnej współpracy. Dlatego w trosce o czas i pieniądze naszych Klientów proces projektowania podzieliliśmy na etapy:

Etap I

Rozmowa wstępna, która ma na celu zebranie informacji co do przyszłego projektu oraz określenie czasu jego realizacji i warunków współpracy. Powstałe ustalenia stanowić będą wytyczne założeń projektowych oraz pomogą precyzyjnie sporządzić wycenę i podpisać umowę.

Etap II

Przygotowanie wstępnej koncepcji w formie wizualizacji wraz z wykonaniem rzutów z układem funkcjonalnym pomieszczeń. Przedstawiamy wtedy propozycję rozmieszczenia poszczególnych funkcji w mieszkaniu, układu mebli itp. Ta koncepcja jest dopracowywana i uzgadniana wspólnie z klientem aż do satysfakcjonującego efektu. W tym etapie określamy również rodzaje okładzin, materiałów, faktur oraz kolorystyki.

Etap III

Po zaakceptowaniu koncepcji wykonujemy dokumentację techniczną Dokumentacja po szczegółowym omówieniu i uzgodnieniu z inwestorem zostaje przekazana określonym wykonawcom.

Etap IV

Sporządzamy specyfikację ilościową materiałów zawartych w projekcie oraz przekazujemy je do wyceny w podziale na poszczególne branże.

Etap V

Nadzór autorski. Na życzenie klienta sprawujemy opiekę nad zgodnością projektu podczas prac wykończeniowych.
"Dążenie do harmonii jest najpiękniejszą ludzką namiętnością"
LE CORBUSIER