"Dążenie do harmonii jest najpiękniejszą ludzką namiętnością"
LE CORBUSIER